а

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, проф. др Горан Башић, је присуствовао округлом столу који је организовала општина Звездара на тему: "Ка бољој интеграцији у заједницу - запошљавање избеглица и интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом на локаном нивоу. "

Градска општина Звездара је у сарадњи са АПИ Србије (Асоцијација за промоцију инклузије Србија) и СДФ (Српски демократско форум) имплементирала три пројекта социјалних услуга у циљу подизања свести о проблемима избеглих и интерно расељених лица и особа са инвалидитетом. Као пример добре праксе је представљен модел социјалних услуга, који је развијен у оквиру пројеката подршке заједници особа са инвалидитетом. Опширније можете прочитати на следећем линку: http://www.zvezdara.org.rs

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.