а

Поводом презентације пројекта „Ка бољој интеграцији у заједници – запошљавање избеглих и интерно расељених лица на развоју социјалне службе за особе са инвалидитетом“ који је Градска општина Савски Венац реализовала у сарадњи са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије и Српским демократским форумом одржан је окрукли сто коме је присуствовао и представник Одељења за права особе са инвалидитетом и старијих лица Заштитника грађана.

У оквиру овог пројекта 3 избегла и интерно расељена лица су пружала услуге становања уз подршку за 13 особа са инвалидитетом, а 2 избегла и интерно расељена лица су пружала помоћ у кући 21 особи са инвалидитетом. На округлом столу је указано на предности деинституционализованог пружања социјалних услуга у функцији обезбеђивања услова за активно и квалитетно укључивање особа са инвалидитетом у  друштвену заједницу.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.