а

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Психијатријску болницу „Свети врачи“ у Новом Кнежевцу и Дом за душевно оболела лица у Чуругу и разговарао са стручњацима који брину о здрављу пацијената и статусу грађана смештених у овим установама.

Разговор са стручњацима који раде у Болници и у Дому указује на то да би се већина проблема с којима се суочавају њихови пацијенти, односно корисници превазишла уколико би системи здравствене и социјалне заштите снажније подржали развој система лечења и укључивање ових људи у локалним заједницама. Трансформација постојећег система требало би да се заснива на постепеном укидању стационарног лечења и збрињавања особа с менталним сметњама, те јачању подршке породицама и локалним самоуправама у којима би требало установљавати регионалне и локалне центре у којима би се поред превенције и бриге за ментално здравље развијали и одговарајући системи друштвене подршке и укључивања лица која су сада смештена у нехуманим условима у постојећим установама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.