а

Заштитник грађана прати поступак обезбеђивања приступачног окружења особама са инвалидитетом, верујући да ће Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности ускладити са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и међународним стандардима приступачности, како би се створили услови за пуну друштвену укљученост ове рањиве групе грађана. Одлагање да се проблем приступачности реши у најбољем интересу особа са инвалидитетом отежава унапређење њихових права и остваривање принципа једнакости, недискриминације и равноправности.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.