а

Оснивач и консултант Удружења за ревизију приступачности Србије, члан мреже Европског концепта приступачности - EuCAN. Верујући у идеју да градови морају бити по мери човека, ради на промовисању мултидисциплинарне методологије која пројектантима, планерима и менаџерима локалитета и објеката пружа потпуни увид у процедуре и кораке које је потребно предузети да би локалитет, објекат, производ или услуга у потпуности испуњавао стандарде приступачности, односно био приступачан свима.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.