а

Заштитник грађана организује, 11. фебруара 2013. године, састанак на коме ће бити речи о унапређењу положаја деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и иницијативи њихових родитеља за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о детету којем је неопходна стална нега.

На састанку ће, поред заштитника грађана Саше Јанковића, говорити родитељи деце којима је неопходна стална нега, представници удружења чија мисија је заштита и унапређење друштвеног положаја деце и удружења која заступају права и интересе особа са инвалидитетом.


Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.