а

Заштитник грађана Саша Јанковић одржао је 11. фебруара 2013. године састанак са родитељима деце са сметњама у развоју, представницима удружења родитеља и удружења која заступају права и интересе особа са инвалидитетом, који је реализован поводом иницијативе за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о свом детету коме је неопходна стална нега. Неоспорно је да у правни систем треба увести мере подршке и помоћи родитељима деце и особа са инвалидитетом којима је, због природе болести или инвалидитета, неопходна стална нега, на начин који ће обезбедити егзистенцијалну сигурност породица и истовремено подстицати укључивање деце и особа са инвалидитетом у заједницу у највећој могућој мери, оцена је свих учесника овог састанка.

Претходних дана је иницијативу родитеља деце са сметњама у развоју до сада подржало преко 50.000 грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.