а

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине, данашњу седницу посветио је унапређењу положаја особа са инвалидитетом, са посебним освртом на лица са менталним тешкоћама која су смештена у психијатријским болницама и установама социјалне заштите. Заштитник грађана, Саша Јанковића је истакао да у процесу трансформације здравствених установа и установа социјалне заштите, ресорна министарства морају да употребе све расположиве ресурсе како би се особама са менталним тешкоћама обезбедила неопходна подршка и потпуна укљученост у заједницу. Представници државне управе, невладиних организација и стручњаци указали су да процес трансформације институција у Србији, због своје сложености, мора имати прецизан план који ће укључити ресорна министарства, јединице локалне самоуправе као и стручњаке у области здравства, социјалне заштите и образовања и који ће подразумевати постепено затварање институција и истовремено јачање система здравствене, социјалне и друге помоћи у локалној заједници.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.