а

Разговору о остваривању права особа са инвалидитетом у локалним самоуправама, који је Заштитник грађана организовао у сарадњи са Скупштином АП Војводина, присуствовао је само градоначелник Сомбора. О проблемима који прате процес „деинституционализације“ великих стационарних установа психијатријске и социјалне заштите и јачање система подршке грађанима с инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама.

У локалним самоуправама говорили су заменик Заштитника грађана др Горан Башић, државни секретари Бранкица Јанковић и др Периша Симоновић и др Мирјана Петровић, психијатар и Драгана Ћирић Миловановић директорка MDRI. Поред представника удружења која заступају интересе особа с инвалидитетом у разговору су учествовали и представници војвођанских домова здравља, центара за социјални рад и специјализованих установа које пружају услуге особама с инвалидитетом, али не и они који директно треба да одлучују и обезбеде подршку особама с инвалидитетом у локалној заједници.

 

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.