а

Велики број особа с менталним сметњама непримерено дуго борави у психијатријским болницама или установама социјалне заштите. Разлози њиховог боравка нису медицински већ социјални јер не постоји одговарајућа подршка у локалној заједници на основу које би било обезбеђено њихово друштвено укључивање. О потреби и проблемима успостављања одрживог система подршке ових лица, али и особа с физичким инвалидитетом, старијих и деце Заштитник грађана је организовао разговор са представницима локалних самоуправа из јужне и југоисточне Србије.

Повод разговору је био документ „Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“ који је припремила Група европских експерата за деинституционализацију, а његову организацији подржали су Скупштина града Ниша и TACSO тим Европске комисије.

У разговору који су излагањима подстакли  председник Скупштине града Ниша проф. др Миле Илић, заменик Заштитника грађана др Горан Башић, помоћници Министарства здравља Славка Лакићевић и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Владимир Пешић, директор специјалне болнице Горња Топоница др Милан Станојковић и извршна директорка Иницијативе за права особа са менталним сметњама Драгана Ћирић Миловановић учествовали су представници локалних самоуправа, центара за социјалних рад, општих и специјалних болница и установа социјалне заштите из Ниша, Врања, Бујановца, Сврљига, Прокупља, Књажевца, Лесковца, Бабушнице, Медвеђе, Дољевца, Књажевца, Мерошине, Беле Паланке, Лебана и  Сурдулице, као и локални омбудсмани и представници невладиних организација

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.