а

Радна посета Заштитника грађана Ваљево и Шабац

Запослени из Одељења за заштиту права особа са инвалидитетом, стручне службе Заштитника грађана, разговарали су са представницима локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва за особе са инвалидитетом у Ваљеву и Шапцу.

Том приликом се разговарало о актуелним проблемима особа са сензорним, физичким и менталним инвалидитетом kao и могућностиma унапређења положаја особа са инвалидитетом.

 

Слике из Шапца

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.