а

Предложеним изменама и допунама закона уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и брига.

Могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћи и након навршених пет година; посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу; као и посебна накнада незапосленим родитељима који због тога што пружају негу и помоћ детету нису у могућности да раде, помогли би и унапредили положај породица до успостављања целовитог система подршке у локалним заједницама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.