а

b_280_0_16777215_00_images_stories_poverenica.jpgПовереница за заштиту равноправности др Невена Петрушић представила је у Народној скупштини први посебан извештај овог органа посвећен питању дискриминације особа са инвалидитетом у Србији. Учесници скупа сагласили су се да је положај особа са инвалидитетом у Србији изузетно тежак и да је присутан висок степен њихове дискриминације у областима запошљавања, образовања и здравствене заштите. Закључак је да изменама постојећег нормативно-правног оквира, надлежни државни органи морају обезбедити да се права ове осетљиве друштвене групе доследно поштују и да се њихов социјално-економски положај унапреди. Представљању извештаја присуствовали су представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Заштитника грађана, организација цивилног друштва и председник одбора Народне скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.