а

b_280_0_16777215_00_images_stories_350px-uzice_pan.jpg

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелницима Ужица, Новог Пазара и Пријепоља о сарадњи и унапређењу рада локалних управа у вези са  унапређењем положаја грађана са инвалидитетом. Пример Градске управе Града Ужице која је развила девет система подршке особама са инвалидитетом, учинила доступним већину јавних простора и транспарентно у градском буџету наменила средства за унапређење њиховог положаја, указује на начин решавања бројних проблема са којима се суочавају суграђани са инвалидитетом. Међутим, пред локалним самоуправама су изазови и конкретни послови које би требало да организују, утврде мере и предузму активности како би омогућили ефикасније запошљавање радника са инвалидитетом, створили друштвено и физичко окружење које омогућава равноправност у раду и пуно укључивање у образовни систем, учинили јавне просторе приступачним свима и елиминисали предрасуде које су често основ грубе дискриминације.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.