а

У сарадњи са канцеларијом Високе комесарице за људска права УН и уз подршку Норвешке амбасаде Заштитник грађана организује два стручна састанка са представницима државне управе и локалних самоуправа посвећена примени члана 19 Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом као предуслову за развијање система услуга и подршке у локалној заједници и трансформацији система бриге за лица која неоправдано дуго бораве или живе у установама социјалне заштите или психијатријским болницама. На састанку ће бити речи о томе на који начин се системи социјалне и здравстве заштите припремају за спровођење ових процеса, поштовању људских права особа са инвалидитетом и заштити њихових интереса, али и стандардима који се успостављају у државама Европске уније у вези са њиховом друштвеном инклузијом.

Преузимање: Програм

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.