а

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg
There was a problem loading image http://www.zastitnik.rs/images/stories/smederevska%20palanka%201012.jpg

smederevska palanka 1012.jpgУ разговору који је заменица заштитника грађана Владана Јовић данас обавила са запосленима и руководством Предузећа за рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ у Смедеревској Паланци, истакнуто је да је главни проблем овог и сличних предузећа недостатак посла, те да упркос свим напорима да повећају производњу и остваре позитивно економско пословање, послују са губицима.

Према речима директора предузећа, један од начина решавања проблема са којима се суочава предузеће „ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО“ као и друга предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом, је унапређење нормативног оквира у смислу афирмисања њиховог рада и стварања услова за већу конкурентност на тржишту. Успешно економско пословање директно је повезано са остваривањем социјалних циљева ове врсте предузећа.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.