а

b_280_0_16777215_00_images_stories_photo0235.jpg

Заштитник грађана учествовао је на „Форуму пружаоца услуга за особе са инвалидитетом“ који је Републички завод за социјалну заштиту организовао у сарадњи са Центром за оријентацију друштва. Развијен систем одрживих и квалитетних услуга у локалној заједници предуслов је за процес „деинституционализације“ и пуно укључивање особа са инвалидитетом у друштвену заједницу, истакнуто је на Форуму.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.