а

Заштитник грађана покренуо је, по сопственој иницијативи а после сазнања из медија да је кориснику услуга Дома за старе на Карабурми одбијен захтев да се врати у ту установу, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима које се односе на овај случај.

Заштитник грађана је поступак покренуо након медијских навода да кориснику услуга Дома, који је крајем октобра напустио ту установу на две недеље уз дозволу запослених, није омогућено да се врати назад. Корисник је навео да га је социјална радница, како су пренели медији, обавезала да се при повратку тестира на вирус Ковид-19 у установи коју Дом одреди, али да Дом одбија да му да податке о здравственој установи за тестирање.

Медији су пренели и да се корисник Дома за старе на Карабурми пре месец дана обратио писаним путем Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али да није добио никакав одговор.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.