а

Изражавајући задовољство формирањем савета заштитник грађана Саша Јанковић је рекао  да ће  ово  саветодавно и аутономно тело Заштитника грађана  осим  пружања стручног доприноса у решавању конкретних питања са  којима се суочава Заштитник грађана у свом раду, надлежним државним органима указивати и на приоритете  у решавању проблемима  права особа са инвалидитетом.

Као стручно и саветодавно тело Савет Заштитник грађана  ће пружати подршку, посебно заменику заштитнику грађана за права особа са инвалидитетом.

Чланови савета  ће као колегијално тело разматрати и развијати праксу, стратегију и планове радa Заштитника грађана у области  заштите права особа са инвалидитетом.Чланови Савета су  Видан Данковић, извршни директор удружења за ревизију приступачности и члан  мреже Европског концепта за приступачност( EuCAN), Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом, Драгана Ћирић Миловановић, извршна директорка МДРИ, Гордана Рајков, председница НВО „Центар за самостални живот инвалида“, мр Мидраг Почуч, стручњак за стандарде приступачности, др Дамјан Татић, члан Комитета УН за права особа са инвалидитетом и др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије.

Заменик Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом  др Горан Башић, изразио је наду да ће сарадња са саветом  допринети не само променама на нормативном плану, већ да  ће утицати и на промену друштвене свести права особа са инвалидитетом и у јавном и приватном простору.

Чланови савета су се сагласили  да им у наредном периоду приоритетне активности буду  архитетктонска и комуникацијска приступачност, деинституционализација и пословна способност особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.