а

Заштитник грађана у сарадњи са UNDP у оквиру ПБИЛД програма је организовао 26. јуна у мотелу Предејане округли сто посвећен проблемима физичке и комуникационе приступачности јавног простора грађанима са инвалидитетом у градовима и општинама Јабланичког и Пчињског округа.

Основни циљ скупа је да се доносиоцима одлука у овим окрузима укаже на обавезу заштите људских права особа с инвалидитетом кроз развијање локалних политика ради остваривања једнаких животних и радних услова грађанима са инвалидитетом. На скупу ће поред заменика Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старе, проф др Горана Башића говорити и др Дамјан Татић - члан Комитета УН за права особа са инвалидитетом, Иванка Јовановић – извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом, и                                                        стручњаци за питања приступачности мр Бојана Павловић Јовановић, мр Миодраг Почуч и Видан Данковић.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.