а

Заштитник грађана организовао је у Предејанама састанак с представницима градских и општинских власти и удружењима грађана у Јабланичком и Пчињском округу посвећен унапређењу физичке и комуникационе приступачности особа с инвалидитетом.

Поред заменика заштитника грађана др Горана Башића и начелника Јабланичког округа господина Владана Маринковића о потребама грађана с инвалидитетом и обавезама органа јавне власти да јавни простор уреде тако да је једнако доступан свима говорили су др Дамјан Татић, представник Србије у Комитету УН за праћење Конвенције о правима особа са инвалидитетом и стручњаци за приступачност.

Циљ састанка је био да локалне самоуправе, које су Заштитника грађана претходно известиле о проблемима због којих нису обезбедиле да јавне установе и просторе буду приступачне свима, унапреде своја знања и ресурсе у вези с унапређењем положаја грађана с инвалидитетом.

Састанку су се одазвала бројна удружења грађана и председници општина Медвеђа и Лебане, представници града Лесковца и општине Владичин Хан. На жалост, доносиоци одлука у преосталих девет градских и општинских управа нису схватили значај овог састанка за остваривање и унапређење положаја грађана с инвалидитетом и нису се одазвали позиву Заштитника грађана.

Подсећамо да је према Уставу и Закону о локалној самоуправи обавеза јединица локалне самоуправа да се старају о остваривању и заштити људских права, а да Конвенција УН о заштити особа с инвалидитетом, којој је држава приступила, обавезује органе јавне власти да поступају у најбољем интересу грађана с инвалидитетом.

У наредном периоду Заштитник грађана ће с пажњом пратити поступања локалних самоуправа у овом делу Србије у вези с остваривањем и заштитом људских права припадника ове рањиве друштвене групе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.