а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Димитровграду са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом.

 

Разговору који је одржан 30. јула у просторијама Народне библиотеке „Детко Петров“ присуствовали су представници локалне самоуправе, институција јавне власти и организација цивилног друштва из Димитровграда и Пирота. Истог дана сарадници у Стручној служби Заштитника грађана примали су притужбе и разговарали су са грађанима Димитровграда и Пирота о проблемима са којима се суочавају у остваривању права у локалној заједници.

Особе са инвалидитетом суочавају са бројним проблемима у вези са остваривањем права, а неприступачност је само један од њих. Упркос томе што је општина Димитровград кроз неколико програма предузела активности у вези са друштвеним укључивањем особа с инвалидитетом, истакнуто је да је потребно урадити још много тога како би се унапредио положај ових грађана. Достизање тог циља оствариво је успостављањем ефикасне сарадње локалне самоуправе, државне управе и организација цивилног друштва. Осим о правима особа са инвалидитетом разговарало се и о проблемима у остваривању колективних права бугарске националне мањине.

Повод за разговор је биo изградња рампе за приступ особама са инвалидитетом у библиотеци „Детко Петров“. Изградња рампе је урађена у оквиру пројекта „Електронски приступ Заштитнику грађана“. Пројекат је реализован у сарадњи са јавним библиотекама у десет општина и градова уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке. Рампа за особе са инвалидитетом је урађена по универзалним стандардима приступачности.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.