а

Заштитник грађана је организовао састанак у Бачкој Паланци у Народној библиотеци "Вељко Петровић". Састанак је одржан као део пројектних активности које Заштитник грађана остварује на пројекту "Електронски приступ Заштитнику грађана" који подржава амбасада Краљевине Норвешке у Србији.

Циљ пројекта је да се успостављањем видео линка омогући непосредан контакт заштитника грађана са грађанима у десет локалних самоуправа. У оквиру пројекта је омогућено да се у згради Народне библиотеке уради покретна платформа која омогућава особама са инвалидитетом кретање на првом спрату библиотеке.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.