а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Бачкој Паланци са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом. Упркос томе што су позвани, на састанку нису учествовали представници локалне самоуправе.

Подсећамо да су недавно на исти начин поступили и доносиоци одлука у девет од тринаест локалних самоуправа у Пчињском и Јабланичком округу који се нису одазвали позиву Заштитника грађана да разговарају о проблемима грађана са инвалидитетом. Остваривање и заштита права особа с инвалидитетом обавеза је државе и локалних самоуправа. Немар, нечињење и уређење положаја особа са инвалидитетом засновано на предрасуди да се тиме чине „милосрдна“ дела, израз су дискриминације ових грађана.

Органи јавне власти морају да предузму све мере како би на одговарајући начин биле примењени стандарди и прописи којима се гарантује остваривање људских права припадницима ове изузетно рањиве групе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.