а


Почетком августа 2012. године одржани су одржани састанци у Прибоју, Пријепољу и Сјеници у вези са остваривањем и заштитом права рањивих група (Особа са инвалидитетом и припадника националних мањина).

Том приликом заменик Заштитника грађана др Горан Башић, обавестио је представнике Општина Прибој, Пријепоље и Сјеница, као и представнике невладиних организација које се баве унапређењем  права особа са инвалидитетом, о активностима које је предузео Заштитник грађана у области архитектонске приступачности објектима, и активностима које су у плану да се предузимају у области запошљавања ОСИ, пословне способности и питања деинституционализације.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.