а

Дипломирао и магистрирао на Катедри за међународно јавно право Правног факултета а докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Учествовао је у изради Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије и Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Члан је Комитета УН за права особа са инвалидитетом и експерт Савета Европе, UNDP-a, UNICEF-a и ILO-a.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.