а

Део радника предузћа „Шумадија ДЕС“, међу чијим запосленима су претежно особе са инвалидитетом, одлучило се за штрајк глађу настојећи да тиме скрену пажњу на свој лош положај. Радници траже исплату заосталих зарада и очекују да ће надлежне институције са више пажње и одговорности предузимати мере које ће допринети сигурности радника, а посебно радника са инвалидитетом.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић је разговарао са радницима и рекао им да је штрајк један од начина на који могу да утичу на остваривање својих права, али да никако не предузимају ништа чиме би угрозили здравље. Заштитник грађана ће покренути одговарајуће поступке настојећи да помогне радницима да остваре своја права пред надлежним органима.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.