а

Заменик заштитника грађана Горан Башић данас је поново обишао раднике запослене у предузећу „Шумадија“ у Крагујевцу, који штрајкују глађу због неисплаћених зарада и обавестио их да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства економије и регионалног развоја и Министарства рада и социјалне политике.

У разговорима које је заменик омбудсмана обавио са запосленима и директором предузећа, указано је да Заштитник грађана није надлежан да контролише рад предузећа „Шумадија“ али да је покренуо поступке према државним органима који су дужни да се старају о правима и обавезама радника са инвалидитетом.

Током разговора са радницима, заменик заштитника грађана Горан Башић их је замолио да прекину штрајк глађу и протесте наставе на начин којим не угрожавају здравље.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.