а

Свечана додела награда грађанским активистима - учесницима друштвено одговорне игре "Приступи за приступачност" за особе са инвалидититетом, старим лицима и свима са тешкоћама у кретању је одржана у Палати Србије.

Друштвено одговорна игра „Приступи за приступачпност“ организована је у склопу Фејсбук кампање, пројекта „Једнаке могућности“, уз финансијску подршку Европске Комисије које спроводе организације из непрофитног сектора као што су АSB Србија (Arbeiter – Samariter – Bund Deutchland e.V), Удружење за ревизију приступачности (Београд), Центар живети усправно (Нови Сад) и Едукациони центар (Лесковац). Догађај се организује у партнерству са тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Кампања овог пројекта је трајала два месеца, где су тимови активиста  допуњавали објекте широм Србије, мапирајући своје градове и градове у комшилуку, објекат по објекат, улицу по улицу. У оквиру пројекта „Једнаке могућности“ развијени су: Софтвер за андроид платформу, Facebook апликација за унос података и Web страна на којој су обједињена сва уписана и верификована места.

"Стварање свима доступне базе података један је од начина да се старима, мајкама са децом, особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању олакша свакодневни живот. У мапу приступачности која је доступна на фејсбуку „једнаке могућности“ унето је 4.882 објеката. Од чега је 832 означено као приступачно, а 686 као делимично приступачно, док је 3.360 неприступачно", указао је Председник управног одбора Удружења за ревизију приступачности Видан Данковић.

Он је указао да није било лако прикупити податке о доступности објеката, напоменувши да се приликом уношења података водило рачуна о ширини врата, има ли на улазу у објекат степеница, какав је тоалет, лифт, да ли је простор довољно осветљен у складу са правилником о техничким стандардима приступачности.

Данковић је напоменуо да је то први корак и да сада када се зна који  објекти нису доступни, у сарадњи са локалним самоуправама, треба радити на уклањању баријера и учинити их доступнима. Током два месеца, колико је трајала кампања „Приступи за приступачност“, тимови активиста, свесни овог проблема, допунили су базу са преко 4.000 објеката широм Србије. Током кампање процењиване су школе, зграде општина, полицијске станице али и мање радње, пекаре и месаре које су подједнако важне за свакодневни живот особа са инвалидитетом.

Грађани, државне институције, локалне самоуправе и туристичке организације да наставе уношење података, пре свега јавних објеката у интернет базу на линку http://www.facebook.com/jednakemogucnosti/ и на тај начин помогну стварање дигиталне мапе приступачности Србије.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.