а

Конференцију "Заштита од диксриминације у Србији - достигнућа и изазови" је организовала Повереница за заштиту равноправности у сарадњи са Партнерима за демократске промене у Србији и Центром за алтернативно решавање сукоба у хотелу "Хајат" у Београду са циљем представљања активности које су усмерене на подизање свести јавности о дискриминацији и улози институције Повереника за заштиту равноправности.

Из стручне службе заштитника грађана су присуствовали представници из специјалистичких обасти права особа са инвалидитетом, националних мањина и родне равноправности.

Учеснике на конференцији су поздравили Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности, Блажо Недић председник ОЦД Партнери демократске промене, Ендрју Хеди, представник делегације Европске уније у Републици Србији и Гордана Стаменић државна секретарка у Министарству правде и државне управе.

На конференцији су представљени резултати пројекта "Партнерство за толеранцију од дискриминације у Србији" , као и "Практикум за заштиту од дискриминације". Овај практикум је урађен на језицима националних мањина, као и за особе са менталним инвалидитетом као лако читљив штиво.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.