а

МДРИ  организација која се бави заштитом и заговарањем права особа са менталним тешкоћама представила je извештај „Склоњени и заборављени – сеграгација и занемаривање деце са сметњама у развоју и одраслих особа са интелектуалним потешкоћама у Србији” којим скреће пажњу јавности, али и надлежним органима, на то да деца и одрасли смештени у поједине установе социјалне заштите живе у условима који им не омогућавају одговарајуће лечење и рехабилитацију.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.