а

Особе с инвалидитетом, упркос томе што су им призната права која би требало да омогуће њихову друштвену укљученост, суочавају се с проблемима који указују на то да не постоје претпоставке инклузивности. Већина јавних простора су им неприступачна, предрасуде према њима су изражане на шта указују подаци у вези с њиховим запошљавањем и школовањем.

Поменуте проблеме деле суграђани с инвалидитетом у Србији што указује на то да надлежни државни органи, пре свих Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, морају доследно спроводити активности које ће обезбедити њихово превазлажење, али и активнију улогу локалних самоуправа које имају примарну одговорност за заштиту људских права грађана. Након разговора с доносиоцима одлука у градовима и општинама Пчињског, Јабланичког, Златиборског и Рашког окуга Заштитник грађана организује 15. октобра у Бору и састанак с градоначелницима и председницима општина у Борском и Зајечарском округу. Циљ овог састанка је да се успостави сарадња с локалним самоуправама у вези с унапређењем и заштитом права грађана с инвалидитетом, али и предоче будуће активности Заштитника грађана у вези с надзором над остваривањем тих права.

Слие можете погледати овде.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.