а

Дипломирани  политиколог, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије и један од оснивача НВО „Живети усправно“. Потпредседница је Европског Савеза за неуромишићне поремећаје EAMD. Такође је и тренер „Тима три“ из области менаџмента, који је у оквиру грађанских иницијатива. Аутор и коаутор је бројних радова и публикација у области заштите права особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.