а

О остваривању права особа с менталним тешкоћама и применом стандарда Уједињених нација и Европске комисије у вези с њиховим друштвеним укључивањем заменик Заштитника грађана је разговарао с представницима Европске комисије, Канцеларије Високог комесара за људска права УН и представницима међународних невладиних организација Mental Health Initiative, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Cаre.

Искуства европских држава указују на то да је најефикаснији начин „лечења“ особа с менталним тешкоћама њихово друштвено укључивање и стална, снажна подршка у локалној заједници. У студији Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (www.deinstitutionalisationguide.eu) стручњаци у овој области упућују на поменуте резултате и указују на значај заштите људских права у процесу ресоцијализације особа с менталним тешкоћама.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.