а

 

Социјално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења.

Искуства која су стечена у различитим системима – образовању, социјалној и здравственој заштити основа су за унапређења процеса друштвеног укључивања и представљају капитал јавне управе од које се очекује да развије различите врсте подршке у локалним заједницама особама са инвалидитетом. О овим питањима и поступањима Заштитника грађана у вези са заштитом права особа с инвалидитетом говорио је др Горан Башић у Ивањици на Конференцији коју је организовало Удружење студената са хендикепом.

 

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.