а

Докторант на Одсеку за саобраћај Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Магистрирао је 2010. године у области примене концепта "Дизајн за све” у планирању саобраћаја. Аутор је више објављених радова о приступачности и дизајну за све. Руководи програмом за приступачност у оквиру Центра “Живети усправно” и такође је и координатор Тима за приступачност Града Новог Сада. Члан је Мреже европског концепта приступачности (ЕuCAN) и представник Центра у Европском институту за дизајн за све (EIDD).

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.