а

Конференцију "Заштита од диксриминације у Србији - достигнућа и изазови" је организовала Повереница за заштиту равноправности у сарадњи са Партнерима за демократске промене у Србији и Центром за алтернативно решавање сукоба у хотелу "Хајат" у Београду са циљем представљања активности које су усмерене на подизање свести јавности о дискриминацији и улози институције Повереника за заштиту равноправности.


Почетком августа 2012. године одржани су одржани састанци у Прибоју, Пријепољу и Сјеници у вези са остваривањем и заштитом права рањивих група (Особа са инвалидитетом и припадника националних мањина).

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Димитровграду са грађанима о проблему приступачности јавних простора особама с инвалидитетом.

 

Одржан је састанак са представницима Центра за право и политике особа са инвалидитетом у Ирској, представницима МДРИ-С - а, Повереника за заштиту равноправности и представник заинтересованих НВО и удружења грађана.

Још чланака...

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.