а

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Jelena_Stojanovi_foto.jpgЗаштитник грађана прихвата да врши функцију Независног надзорног механизма за спровођење Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, што је предвиђено радном верзијом новог закона о Заштитнику грађана која је израђена у овој институцији, изјавила је заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић.

Државе потписнице Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом имају обавезу да оснују и омогуће рад оваквог механизма, који треба да буде основан при националној институцији која функционише у складу са Париским принципима УН о националним институцијама за људска права, рекла је Стојановић отварајући иницијалну дискусију у Кући УН у Београду организовану поводом оснивања оваквог механизма.

Дугогодишње искуство у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, старијих, жена, деце, ЛГБТИ особа, националних мањина и лица лишених слободе позитивно може да утиче на то да Заштитник грађана успешно спроводи активност Независног надзорног механизма, навела је Стојановић.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Slobodan_Tomi_foto.jpgЗаменик Заштитника грађана Слободан Томић нагласио је да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и као најуочљивије издвојио недовољно развијену приступачност објеката јавне намене, недовољну развијеност система услуга и сервиса подршке, праксу потпуног лишења пословне способности, сиромаштво и социјалну искљученост, као и проблеме са запошљавањем.

Томић је рекао и да предстоји процес развоја показатеља (индикатора) за праћење примене Конвенције УН, односно прилагођавање националном контексту постојећих индикатора који постоје на глобалном нивоу и да би у овом процесу на најбољи начин требало искористити постојећа искуства и праксе.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Nataa_Tanjevi_foto.jpgЗаменица Заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) др Наташа Тањевић навела је да тај механизам контролише сва места у којима се налазе лица лишена слободе (затвори, психијатријске болнице, полицијске станице, установе социјалне заштите домског типа) и да је због тога у Моделу методологије за независно праћење Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом препознат за праћење спровођења неколико чланова ове Конвенције УН.

Тањевић је навела да НПМ већ има искуство у праћењу појединих чланова Конвенције, увид у стање у овој области и потребу за унапређењем истог, има усвојену методологију и израђене упитнике које ће у складу са новим потребама унапредити у смислу лакшег и ширег праћења Конвенције.

b_280_0_16777215_00_images_M_images_Zoran_Paali4.jpgЗаштитник грађана Зоран Пашалић указао је да је положај особа са инвалидитетом, које се и иначе сусрећу са бројним тешкоћама, у време пандемије корона вируса додатно отежан и апеловало на надлежне државне и локалне органе да олакшају приступ услугама, обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници и потпуно остваривање права особама са ивалидитетом.

„Особе са инвалидитетом у Србији се свакодневно сусрећу са системским проблемима у остваривању својих права, а њихов положај је у актуелној пандемији додатно отежан. Зато апелујем на све надлежне органе да у новонасталим условима уложе додатне напоре како би особе са инвалидитетом имале што мање тешкоћа да остваре своја права“, изјавио је Заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 3. децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом.

Пашалић је затражио од надлежних државних и локалних органа да олакшају приступ свим услугама, а пре свега да обезбеде несметано функционисање услуга подршке у заједници, као што су становање уз подршку, сервис персоналних асистената, лични пратиоци деце и герoнто-домаћице.

Заштитник грађана је посебно апеловао на надлежне у домовима за смештај старих и особа са инвалидитетом и у прихватилиштима да у условима пандемије и надолазеће зиме омогуће и обезбеде адекватну заштиту свих корисника али и бескућника и свих грађана којима је таква помоћ потребна.

Пашалић је поновио да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и да је зарад њиховог отклањања предлогом новог Закона о Заштитнику грађана, који су израдили стручњаци ове институције, предвиђено да Заштитник грађана обавља послове Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи после сазнања да је старијем брачном пару ускраћена услуга геронто-домаћица јер је један од супружника заражен корона вирусом и да имају лекова и хране за још неколико дана, покренуо хитан поступак контроле правилности и законитости рада Градског завода за јавно здравље Београд и Геронтолошког центра Београд.

Заштитник грађана је упознат са проблемима са којима се суочава брачни пар из Београда који су корисници Службе „Помоћ у кући“ Геронтолошког центра Београд након што је један од њих позитиван на корона вирус.

У телефонском разговору са координатором Службе „Помоћ у кући“ Геронтолошког центра Београд 30. новембра 2020. године Заштитник грађана је упознат да је тај центар упутио упит Градском заводу за јавно здравље Београд о начину пружања услуге у новонасталој ситуацији у конкретном случају, односно да ли геронто-домаћице овим супружницима могу да пруже помоћ у набавци хране и лекова.

Како је Заштитник грађана обавештен том приликом, као и приликом телефонског разговора 1. децембра 2020. године, одговор Градског завода за јавно здравље Београд није примљен.

Заштитник грађана због тога тражи од ове две градске установе да га у што хитнијем року, уз достављање релевантне документације, обавесте о свим чињеницама и околностима, као и о предузетим активностима. Од Градског завода за јавно здравље Београд Заштитник грађана посебно тражи обавештење да ли је упутио одговор Геронтолошком центру Београд, те уколико то није случај да га обавести о разлозима за то.

Од ове две установе, Заштитник грађана тражи и обавештење на који начин је организовано пружање услуга корисницима Геронтолошког центра Београд у ситуацијама када су корисници или чланови њиховог домаћинства позитивни на корона вирус или се налазе у самоизолацији, као и на који начин је у тим ситуацијама организовано пружање услуга геронто-домаћица.

b_280_0_16777215_00_images_20201030Nagrade_za_pristupanost.jpgНовим Законом о Заштитнику грађана, који су израдили стручњаци ове институције и који би ускоро требало да се нађе у скупштинској процедури, предвидели смо да Заштитник грађана обавља послове Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, изјавио је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

У уводном обраћању током доделе награда градовима, општинама и градским општинама које су највише допринеле развоју свих облика приступачности у 2019. години, Пашалић је истакао да се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају са препрекама при кретању, коришћењу јавног превоза, као и остваривању права на информисање и комуникацију.

Пашалић је нагласио да је у свом раду приметио да су неретко неприступачне управо установе и институције којима грађани треба да приступе како би остварили своја елементарна права, као што су центри за социјални рад, домови здравља, филијале и испоставе РФ ПИО, општинске/градске управе и додао да на то стално указује надлежним органима.

Заштитник грађана награду за допринос развоју свих облика приступачности организује већ четврту годину у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и Сталном конференцијом градова и општина.

b_280_0_16777215_00_images_20201030Nagrade_za_pristupanost_1.jpgНаграду за развој приступачности у 2019. години добила је Градска општина Врачар из Београда као и градске управе Ниша и Свилајнца, похвале за развој приступачности Кикинда, Жабари и Бела Паланка, а захвалнице Сремска Митровица, Лесковац, Сомбор и Врњачка Бања.

Пашалић је напоменуо да посебно забрињава тренд да се нови објекти граде а стари реконструишу без адекватне примене свих стандарда приступачности, јер се тим чином крше основни принципи Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, као и одредбе Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је успостављена је обавеза поштовања стандарда приступачности.

Пројектовање објеката и услуга, водећи рачуна о стандардима приступачности, чини те објекте и услуге безбеднијим и удобнијим за коришћење, не само за особе са инвалидитетом него и за све грађане и грађанке ове државе. Друштво којем стремимо је оно у коме ће свакој особи бити омогућено да самостално живи и учествује у свим аспектима живота равноправно са другима, a приступачност је предуслов за пуно учешће у друштву свих особа, рекао је Пашалић.

Представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије Драгана Јовановић Аријас истакла је да Србија има добру законску регулативу за обезбеђење приступачности али да примена у пракси треба да буде боља и напоменула да овакви пројекти развоја приступачности могу да буду добар пример за национални ниво.

Представник Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић изјавио је је потребно да се више локалних самоуправа укључи о овакве пројекте јер представљају примере како се праве искораци у побољшању положаја особа са инвалидитетом.

Церемонију доделе признања можете погледати на линку: https://www.youtube.com/watch?v=YBI5Lz38d50

Још чланака...

Страна 4 од 39

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.