а

Током радне посете запослених у Одељењу за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих - стручне службе Заштитника грађана са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину.

Заменик заштитника грађана проф др Горан Башић је говорио о искуству које је Заштитник грађана као независни орган имао у свом досадашњем раду са установама социјалне заштите и центрима за социјални рад.

Поводом Светског дана аутизма помоћ породици, Амбасада Финске и Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом су одржали свечану премијеру кратких филмова серијала "Наш нови пријатељ" о младима са инвалидитетом.

Запослени у одељењу за права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана посетили су Велику Плану и разговарали са Мирјаном Спасић, начелницом општинске управе и њеним сарадницама, као и представницима организација цивилног друштва.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.