а

Заштитник грађана је организовао састанак у Бачкој Паланци у Народној библиотеци "Вељко Петровић". Састанак је одржан као део пројектних активности које Заштитник грађана остварује на пројекту "Електронски приступ Заштитнику грађана" који подржава амбасада Краљевине Норвешке у Србији.

Заштитник грађана организовао је у Предејанама састанак с представницима градских и општинских власти и удружењима грађана у Јабланичком и Пчињском округу посвећен унапређењу физичке и комуникационе приступачности особа с инвалидитетом.

Заштитник грађана у сарадњи са UNDP у оквиру ПБИЛД програма је организовао 26. јуна у мотелу Предејане округли сто посвећен проблемима физичке и комуникационе приступачности јавног простора грађанима са инвалидитетом у градовима и општинама Јабланичког и Пчињског округа.

Изражавајући задовољство формирањем савета заштитник грађана Саша Јанковић је рекао  да ће  ово  саветодавно и аутономно тело Заштитника грађана  осим  пружања стручног доприноса у решавању конкретних питања са  којима се суочава Заштитник грађана у свом раду, надлежним државним органима указивати и на приоритете  у решавању проблемима  права особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.