а

Одржан је састанак са представницима Центра за право и политике особа са инвалидитетом у Ирској, представницима МДРИ-С - а, Повереника за заштиту равноправности и представник заинтересованих НВО и удружења грађана.

Свечана додела награда грађанским активистима - учесницима друштвено одговорне игре "Приступи за приступачност" за особе са инвалидититетом, старим лицима и свима са тешкоћама у кретању је одржана у Палати Србије.

Заменик заштитника грађана Горан Башић данас је поново обишао раднике запослене у предузећу „Шумадија“ у Крагујевцу, који штрајкују глађу због неисплаћених зарада и обавестио их да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства економије и регионалног развоја и Министарства рада и социјалне политике.

Део радника предузћа „Шумадија ДЕС“, међу чијим запосленима су претежно особе са инвалидитетом, одлучило се за штрајк глађу настојећи да тиме скрену пажњу на свој лош положај. Радници траже исплату заосталих зарада и очекују да ће надлежне институције са више пажње и одговорности предузимати мере које ће допринети сигурности радника, а посебно радника са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.