а

Oдржан састанак заменика Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и помоћника Министра за рад и социјалну заштиту Владимира Пешића у циљу унапређења сарадње, остваривања и заштите права особа са инвалидитетом.

Радна посета Заштитника грађана Ваљево и Шабац

Запослени из Одељења за заштиту права особа са инвалидитетом, стручне службе Заштитника грађана, разговарали су са представницима локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва за особе са инвалидитетом у Ваљеву и Шапцу.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.