а

Заштитнику грађана обратила се грађанка наводом да здравствена установа од ње, ради процене радне способности, захтева да плати ову процедуру, иако је особа са инвалидитетом и у стању социјалне потребе. Током поступка контроле законитости и правилности рада који је покренуо Заштитник грађана, здравствена установа контатовала је да је на штету грађанке начињен пропуст и без одлагања овај пропуст отклонила омогућавајући да грађанка обави процену радне способности без трошкова, како закон и налаже. 

Заштитник грађана указује да органи јавне власти треба покажу посебну осетљивост и поступају "у сусрет" особама са инвалидитетом, како би се у што већој мери отклониле или макар ублажиле последице бројних препрека које особама са инвалидитетом - а посебно женама са инвалидитетом - отежавају пуно уживање гарантованих људских права и слобода.

b_300_0_16777215_00_images_20191226_Grupa.jpegГенерална секретарка Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић, помоћница Генералног секретара Наташа Јовић и самостална саветница Ивана Обрадовић  учествовале су данас у раду Групе за консултације о инклузивном изборном процесу и правилима, која је организована у оквиру пројекта „Ради као што говориш заједно са особама са инвалидитетом“.

На састанку који је одржан у Народној скупштини разматрани су предлози за унапређење изборних процеса у циљу њихове пуне доступности особама са инвалидитетом. Изборни процес није довољно доступан свим грађанима, с обзиром да постоје препреке које особе са инвалидитетом спречавају да учествују у изборном процесу. Анализе показују да бирачка места у великом броју нису физички приступачна, а изборни материјали нису приступачни слепим и слабовидим особама. Само је једна особа са инвалидитетом од више понуђених кандидата са изборних листа изабрана за посланика у Народној скупштини. На недостатке у изборном процесу због којих он није довољно приступачан особама са инвалидитетом Заштитник грађана указао је још 2012. године упућивањем мишљења надлежним органима.

Предлози за унапређење односе се на обезбеђивање физичке приступачности бирачких места, промене код уписа у бирачки списак, уређење пријављивања и гласања од куће, учешће особа са инвалидитетом у бирачким одборима и у РИК-у), унапређење информисања, могућност коришћење факсимила уместо потписа.

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић са сарадницима одржала је састанак са члановима и чланицама Савета Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, Горданом Рајков, Иванком Јовановић, Миодрагом Почучем и Виданом Данковићем, из организација: Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Удружења за ревизију приступачности.

Помоћница генералног секретара упознала је чланове Савета са текућим активностима у области остваривања и заштите права особа са инвалидитетом, посебно у вези са поступцима Заштитника грађана у односу на питање коришћења факсимила у правном промету од стране особа са инвалидитетом и унапређења информисања особа са инвалидитетом и старијих приликом остваривања права из области социјалне заштите и пензијског и инвалидског осигурања. Јовић је указала и да Заштитник грађана актуелно предузима активности у вези са питањем приступачности стамбених зграда особама са инвалидитетом, као и да ће почетком 2020. године, у сарадњи са Тимом  за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина, четврти пут заредом расписати Јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу награда за допринос развоју приступачности на својој територији.

Чланови и чланице Савета указали су да је запошљавање особа са инвалидитетом један од кључних проблема у остваривању њихових права, не само са аспекта броја запослених већ и структуре запослених особа са инвалидитетом и прилагођавања радних места. Они су указали и на потребу да се испита начин расподеле средстава из посебног буџетског фонда у који се сливају средства која уплаћују послодавци који, супротно законским одредбама, не запошљавају особе са инвалидитетом. Помоћница Генералног секретара је указала да ће Заштитник грађана током 2020. године прикупљати и анализирати податке, ради процене ефикасности и делотворности примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, са циљем да утврди у којој мери је обезбедио запошљавање и повећање запошљивости особа са инвалидитетом, који су његови недостаци и да ли је потребно унапређење правног оквира у остваривању права особа са инвалидитетом на рад и пуну социјалну инклузију, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.

На седници је било речи о неопходности да се унапреди приступачност бирачких места и бирачког материјала особама са инвалидитетом ради пуног и несметаног остваривања изборних права, на шта је Заштитник грађана указао још 2012. године. Савет је дискутовао и о модалитетима примене члана 33. Конвенције о правима особа са инвалидитетом који уређује питање механизама независног праћења примене овог међународног уговора у држави уговорници. Република Србија потврдила је ову Конвенцију 2009. године, чиме се обавезала на њену пуну примену

b_280_0_16777215_00_images_b_300_0_16777215_00_images_20191211_udruzenje_.jpeg

Обележавајући Међународни дан људских права, представници Стручне службе Заштитника грађана посетили су Геронтолошки центар Вождовац и разговарали о остваривању права одраслих и старијих особа, корисница и корисника смештених у ову установу и важности активног старења са управницом, социјалном радницом, радним терапеутом и самим корисницима ове установе. Реч је о установи која прима 270 корисника из целе Србије, у 4 павиљона у којима се смештају особе, у зависности од процене њихових потреба, од којих су неки са отежаном и смањеном покретљивошћу, али и они којима је потребна здравствена нега и медицински надзор 24 часа. Корисницима се пружају услуге социјалне, здравствене заштите, психо-социјална подршка и радно-окупациона терапија.

Страна 7 од 39

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.