а

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је поводом 2. априла - Светског дана подизања свести о аутизму да су особе са аутизмом и даље искључене из друштвеног живота, да се свакодневно сусрећу са неприхватањем околине и да нису законски препознате у систему.

“Неопходно је искористити све расположиве могућности како би се особе са аутизмом учиниле видљивим и широј заједници и правном систему јер је та друштвена група најчешће маргинализована. Поред неприхватања и предрасуда њих свакодневно прати и стигматизација што је последица раширеног непознавања аутизма у друштву”, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да је и даље непознат тачан број особа са аутизмом у Србији јер још увек није формиран национални регистар особа са аутизмом, чије би успостављање допринело развијању специфичних услуга подршке које су им потребне ради њиховог пуног укључења у друштво.

“Поново наглашавам да је развијање програма ране интервенције, услуга подршке у образовању, услуга у заједници и других сервиса подршке деци и одраслима са аутизмом неопходно како би им се у потпуности омогућило пуно уживање права и слобода“, нагласио је Пашалић.

Генерална скупштина УН усвојила је 2007. године резолуцију којом је 2. април је проглашен Светским даном подизања свести о аутизму, а иницијатива је потекла од државе Катар.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, по пети пут заредом, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

У допису који је данас упућен општинама, градовима и градским општинама Заштитник грађана је позвао јединице локалне самоуправе да поднесу пријаву на јавни позив и на тај начин прикажу и промовишу примере добре праксе у развоју приступачности на својој територији у 2020. години.

Заштитник грађана подсећа да је награда за приступачност настала као израз потребе да се у настојањима да се постигне инклузивније друштво у Србији укаже на искораке појединаца и/или институција у креирању примера добре праксе који доприносе квалитету живота, служе као модел, инспирација и идеја за све и као такви су веома значајни за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Истовремено, награда има за циљ да континуирано утиче на подизање свести и пошаље снажну поруку о важности приступачности, промовисању принципа Дизајн за све и креирању окружења и услуга које могу користити сви грађани и грађанке, односно инклузивног окружења приступачног свима.

Поздрављам израду Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године, посебно одлуку да институција Заштитника грађана буде носилац активности „Спровођење оснивања и изградње националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Мишљењу које је упућено Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је доставио примедбе и сугестије на текст Предлога акционог плана у циљу изједначавања могућности особа са инвалидитетом у уживања свих гарантованих права, поштовања њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.

Заштитник грађана покренуо је, по сопственој иницијативи а после сазнања из медија да је кориснику услуга Дома за старе на Карабурми одбијен захтев да се врати у ту установу, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима које се односе на овај случај.

Заштитник грађана је поступак покренуо након медијских навода да кориснику услуга Дома, који је крајем октобра напустио ту установу на две недеље уз дозволу запослених, није омогућено да се врати назад. Корисник је навео да га је социјална радница, како су пренели медији, обавезала да се при повратку тестира на вирус Ковид-19 у установи коју Дом одреди, али да Дом одбија да му да податке о здравственој установи за тестирање.

Медији су пренели и да се корисник Дома за старе на Карабурми пре месец дана обратио писаним путем Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али да није добио никакав одговор.

Страна 3 од 39

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.