а

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, у контролним посетама које су 25. и 26 априла 2013. године обављене у Општини Пирот и Граду Врању, указао је представницима локалних самоуправа на уставом и законом утврђену обавезу сарадње државних органа са Заштитником грађана и истакао значај заједничког рада свих органа јавне власти у циљу унапређења права грађана, а нарочито унапређења положаја особа са инвалидитетом, Рома и других рањивих група грађана.

У Крагујевцу је данас у организацији Заштитника грађана Републике Србије и подршку локалне самоуправе у Сали Скупштине града одржана дискусија посвећена унапређењу положаја грађана са инвалидитетом и могућностима потпуног остваривања и заштите њихових права. Учесницима је представљен документ “Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“ чији је аутор Европска група експерата за деинституционализацију.

Велики број особа с менталним сметњама непримерено дуго борави у психијатријским болницама или установама социјалне заштите. Разлози њиховог боравка нису медицински већ социјални јер не постоји одговарајућа подршка у локалној заједници на основу које би било обезбеђено њихово друштвено укључивање. О потреби и проблемима успостављања одрживог система подршке ових лица, али и особа с физичким инвалидитетом, старијих и деце Заштитник грађана је организовао разговор са представницима локалних самоуправа из јужне и југоисточне Србије.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је учесницима обуке за праћење права особа с инвалидитетом и указао на значај знања и вештина које ће стећи јер пуна друштвена укљученост и остваривање права особа с инвалидитетом зависе и од начина на који ће невладине организације указивати на квалитет остваривања признатих права. Центар за оријентацију друштва који организује обуку, развија методологију која би требало да допринесе успостављању одрживог механизма праћења права ОСИ признатих на основу Конвенције УН о заштити права особа с инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.