а

Заштитник грађана Саша Јанковић одржао је 11. фебруара 2013. године састанак са родитељима деце са сметњама у развоју, представницима удружења родитеља и удружења која заступају права и интересе особа са инвалидитетом, који је реализован поводом иницијативе за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о свом детету коме је неопходна стална нега.

Заштитник грађана организује, 11. фебруара 2013. године, састанак на коме ће бити речи о унапређењу положаја деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и иницијативи њихових родитеља за увођење мера помоћи и подршке родитељима који се непосредно брину о детету којем је неопходна стална нега.

О важности прикупљања података о рањивим групама и могућностима сарадње разговарали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и директорка Популационог фонда Уједињених нација за регион Западног Балкана др Доинa Болога.

Заштитник грађана прати поступак обезбеђивања приступачног окружења особама са инвалидитетом, верујући да ће Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности ускладити са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и међународним стандардима приступачности, како би се створили услови за пуну друштвену укљученост ове рањиве групе грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.