а

Дипломирао и магистрирао на Катедри за међународно јавно право Правног факултета а докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Учествовао је у изради Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије и Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Члан је Комитета УН за права особа са инвалидитетом и експерт Савета Европе, UNDP-a, UNICEF-a и ILO-a.

Jедна је од водећих активисткиња покрета особа са инвалидитетом у Србији и председница Центра за самостални живот ОСИ Србије. У два мандатa (2007-2012.) била је посланица у Народној Скупштини Републике Србије. Годинама ради на подизању свести, промоцији и заговарању за остварење људских права ОСИ, укључујући истраживања, развијање инвалидске политике, стратешких докумената и законодавнг оквира за унапређење положаја ОСИ у Србији.

Дипломирани  политиколог, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије и један од оснивача НВО „Живети усправно“. Потпредседница је Европског Савеза за неуромишићне поремећаје EAMD. Такође је и тренер „Тима три“ из области менаџмента, који је у оквиру грађанских иницијатива. Аутор и коаутор је бројних радова и публикација у области заштите права особа са инвалидитетом.

Докторант на Одсеку за саобраћај Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Магистрирао је 2010. године у области примене концепта "Дизајн за све” у планирању саобраћаја. Аутор је више објављених радова о приступачности и дизајну за све. Руководи програмом за приступачност у оквиру Центра “Живети усправно” и такође је и координатор Тима за приступачност Града Новог Сада. Члан је Мреже европског концепта приступачности (ЕuCAN) и представник Центра у Европском институту за дизајн за све (EIDD).

Оснивач и консултант Удружења за ревизију приступачности Србије, члан мреже Европског концепта приступачности - EuCAN. Верујући у идеју да градови морају бити по мери човека, ради на промовисању мултидисциплинарне методологије која пројектантима, планерима и менаџерима локалитета и објеката пружа потпуни увид у процедуре и кораке које је потребно предузети да би локалитет, објекат, производ или услуга у потпуности испуњавао стандарде приступачности, односно био приступачан свима.

Дипломирана психолошкиња, ангажована је на пољу заштите права особа са инвалидитетом од 2003. године.  Директорка је регионалне канцеларије Disability Rights International и оснивачица и извршна директорка Иницијативе за права особа са мeнталним инвалидитетом. Посвећена је заштити и промоцији права особа са интелектуалним и менталним тешкоћама, посебно оних које се налазе у затвореним институцијама социјалне заштите и менталног здравља. Коауторка је низа публикација о положају особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.